Щодо змін у законодавстві у сфері фінансового моніторингу

12 травня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова №343).

Постановою №343 у тому числі внесено зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 (далі – Порядок).

 

Відповідно до внесених до Порядку змін:

1. Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ведеться в паперовому або електронному вигляді. При цьому, сторінки реєстру, що ведеться в паперовому вигляді, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписом керівника ломбарду або відповідального працівника та зберігатися у ломбарді.

2. Відмінено необхідність скріплювати печаткою ломбарду копії документів, які подаються до Держфінмоніторингу у разі отримання від нього запиту про надання інформації.

Відповідно до внесених змін «Інформацію на запит Держфінмоніторингу суб’єкт подає в паперовому та/або електронному вигляді разом із супровідним листом, в якому зазначається перелік документів (їх копій), що подаються. Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника суб’єкта.»

 З урахуванням змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу Асоціацією оновлено примірні правила з фінансового моніторингу, а саме внесено зміни до р.7 та 9 правил.

Оновлені примірні правила можна отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.

Оновлені примірні документи надаються учасникам Асоціації за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.