Щодо проведення перевірок з боку державної фіскальної служби з питань дотримання законодавства у сфері трудових відносин

Щодо проведення перевірок з боку державної фіскальної служби з питань дотримання законодавства у сфері  трудових відносин (укладення трудового договору, неоформлення трудових відносин з працівниками, тощо)

 

Згідно чинного законодавства, зокрема, п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України, далі – ПКУ, контролюючі органи мають право проводити

1). Документальні перевірки (предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків та зборів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)  – проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

–          планові – проводиться відповідно до плану-графіка перевірок

–          позапланові – не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки згідно з пп. 78.1.13 п. 78.1 ст. 78 ПКУ за наявності хоча б однієї з підстав:

*        у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом,

*        здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації.

–     виїзні

–     невиїзні

2). Фактичні перевірки.

Фактична перевірка  – здійснюється без попередження платника податків за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника.

Перевіряється:

 дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,

оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) (пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПКУ).

Згідно з пп. 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 ПКУ фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких підстав,

–          у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин

–          виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету.

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів.

Враховуючи вищевикладене, у разі наявності та/або отримання контролюючим органом інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету контролюючий орган має право на проведення перевірки (документальної планової, позапланової та фактичної) суб’єкта господарювання щодо дотримання роботодавцем законодавства в частині укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).