С 1 июля 2018 года меняются правила денежного обращения и наличных расчетов в Украине

Уважаемые участники Ассоциации!

Доводим до Вашего сведения следующее.

С  1 июля  2018 года меняются правила денежного обращения и наличных расчетов в Украине (Постановление Национального банка Украины № 25 от 15.03.2018 года –  далее Постановление, полный текст которого приводится ниже.)

На основании Постановления,  вводятся специальные правила округления при осуществлении наличных расчетов. Безналичных расчетов данное правило не касается.

В соответствии с нововведениями, с 1 июля 2018 года, предприятие (физическое  лицо – предприниматель), в случае отсутствия монет мелких номиналов, должен проводить  округление суммы чека к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 копеек.   

Суммы от 1 – 4 копеек округляются в меньшую сторону, от 5 до 9 копеек в  большую.

В чеках должны указываться две суммы: до округления и после.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 березня 2018 року N 25

Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів

Відповідно до статей 7, 15, 33, 34, 39, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 598 і 604 Цивільного кодексу України, з метою поліпшення організації готівкового обігу, оптимізації витрат Національного банку України на підтримання готівкового обігу Правління Національного банку України постановляє:

1. Національний банк України з 01 липня 2018 року припиняє додатковий випуск у готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок (далі – монети дрібних номіналів).

Монети дрібних номіналів перебувають в обігу до прийняття окремого рішення Правління Національного банку України про їх вилучення.

2. Відділам (управлінню) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України, Центральному сховищу:

1) у разі здавання банками України монет дрібних номіналів забезпечити їх приймання, належний контроль за їх справжністю та платіжністю, а також зарахування відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків України;

2) здійснювати підкріплення операційних кас банків України монетами дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси або запасах готівки.

3. Банки України зобов’язані забезпечити:

1) приймання без будь-яких обмежень від клієнтів монет дрібних номіналів для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів, а також для обміну на монети та банкноти інших номіналів;

2) видачу клієнтам монет дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси.

4. Юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, з 01 липня 2018 року, у випадку відсутності монет дрібних номіналів, проводити заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) та загальних сум розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару, за такими правилами:

1) сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

2) сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Під заокругленням (округленням) слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні числа в бік збільшення або зменшення з відповідною точністю.

Заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.

5. Суб’єктам господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють готівкові розрахунки зі споживачами із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків зазначати в чеках, актах про видачу коштів та інших документах, що оформляються під час повернення коштів у разі повернення товару, загальні суми до заокруглення та після заокруглення, використовуючи правила, зазначені в пункті 4 цієї постанови.

6. Юридичні та фізичні особи під час здійснення безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюють.

7. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.

9. Постанова набирає чинності з 01 липня 2018 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра
фінансів України

С. М. Марченко

Перший заступник Голови
Державної фіскальної
служби України

С. В. Білан