Роз’яснення НБУ щодо застосування окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (щодо порядку заповнення ордерів)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 12.06.2018 р. N 50-0007/32326

Щодо надання роз’яснень

Національний банк України розглянув лист товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІГА ЗАКОН" від 05.05.2018 N 309 про надання роз’яснень окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та повідомляє таке.

Правління Національного банку України прийняло постанову Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року N 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 N 148 (далі – Положення), яка набрала чинності 01 червня 2018 року.

Стосовно першого питання

Відповідно до пункту 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов’язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордеру (типова форма N КО-1) та видаткового касового ордеру (типова форма N КО-2) визначені у додатках до Положення.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті "Прибутковий касовий ордер N ___ від "___" ____________ 20__ року") може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера "1" протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.03.2018 – N 1, N 2, N 3;

02.03.2018 – N 4, N 5, N 6;

03.03.2018 – N 7;

…………………………

30.03.2018 – N 49, N 50, N 51.

02.04.2018 – N 1, N 2, N 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті "Номер документа").

У реквізиті "N з/п" прибуткового касового ордеру та видаткового касового ордеру проставляється номер за порядком (скорочено – N з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті "N з/п" проставляється – 1.

Стосовно другого та третього питань

Відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 32 розділу III Положення, реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов’язковими до заповнення.

У разі оформлення видаткового касового ордеру для здавання готівки до банку в реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім’я, по батькові касира або іншого працівника підприємства, відповідального за здавання готівки до банку.

 

Директор Департаменту грошового
обігу Національного банку України

В. П. Зайвенко