Чи вважається готівковим розрахунком розрахунок фізичної особи за допомогою платіжної картки через платіжний термінал

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІ
від 21.08.2018 р. N 3629/ІПК/26-15-14-09-15

Головне управління ДФС […] розглянуло запит про надання індивідуальної податкової консультації […] щодо розрахунків готівкою, а саме:

1. Чи вважається розрахунок фізичної особи із суб’єктом господарювання за товари, надані послуги за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, встановлений у закладі торгівлі / торгових послуг, що належить цьому суб’єкту господарювання, готівковим розрахунком;

2. Чи розповсюджується обмеження, встановлене підпунктом 1 пункту 7 розділу II Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою правління НБУ від 29.12.2017 N 148, на розрахунки фізичних осіб із суб’єктом господарювання під час оплати за товари, надані послуги вартістю дорожче 50 тис. гривень за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, встановлений у закладі торгівлі / торгових послуг цього суб’єкта господарювання, та повідомляє наступне.

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі – ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження, обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

У відповідності до статті 19 ПКУ контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів та інше.

Згідно з пп. 14.1.172 1 п. 14.1 статті 14 ПКУ індивідуальна податкова консультація – роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Так, порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами, затверджений постановою Правління НБУ від 29.12.2017 N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (Положення N 148).

Відповідно до пп. 5 п. 3 Положення N 148 готівкові розрахунки – платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Крім того, зазначаємо, що засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України закріплено в Законі України від 05.04.2001 N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Закон N 2346-III).

Зокрема, підпунктом 1.27 статті 1 Закону N 2346-III визначено, що платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу (пп. 1.32 1 Закону N 2346-III).

Відповідно до п. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Також зазначаємо, що пунктом 7 розділу II Положення N 148 передбачено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою з суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень уключно.

У розумінні підпункту 3 пункту 3 розділу I Положення N 148 готівка – грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні монети, які є платіжними засобами).

Тобто норми пункту 7 розділу II Положення N 148 поширюються на розрахунки фізичних осіб із суб’єктами господарювання виключно у готівковій формі.

Враховуючи вищевикладене, розрахунок фізичної особи із суб’єктом господарювання за товари, надані послуги за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, встановлений у закладі торгівлі / торгових послуг, що належить цьому суб’єкту господарювання, не буде вважатися готівковим розрахунком, та як наслідок обмеження, встановлене підпунктом 1 пункту 7 розділу II Положення N 148 при проведенні розрахунків фізичних осіб із суб’єктом господарювання за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, не розповсюджується на розрахунки таких фізичних осіб.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.