Щодо змін у законодавстві у сфері фінансового моніторингу та необхідності оновлення внутрішніх документів з фінансового моніторингу

24 листопада 2018 року набуває чинності Закон України від 15 травня 2018 року №2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», яким у тому числі внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині здійснення звичайних та додаткових заходів належної перевірки клієнта згідно з вимогами десятої та тринадцятої Рекомендації FATF.

Змінами передбачено нове визначення терміну «ідентифікація», розширено можливості суб’єктів первинного фінансового моніторингу використовувати різні джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, уточнено права та обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо відмови від проведення фінансової операції, у випадках недостатності та/або ненадання клієнтом документів чи відомостей, необхідних для виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З урахуванням змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу Асоціацією оновлено:

– примірні правила з фінансового моніторингу;

– примірну програму здійснення фінансового моніторингу;

– примірну посадову інструкцію працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу у ломбарді;

– примірну посадову інструкцію працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі;

– примірний перелік питань/положень, які на виконання вимог законодавства з фінмоніторингу можуть бути включені до посадових інструкцій працівників ломбарду та його відокремлених підрозділів з виконання ними вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Звертаємо увагу на те, що зазначені зміни набувають чинності з 24 листопада 2018 року, тобто з дати набуття чинності Закону України від 15 травня 2018 року №2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій».

Оновлені примірні правила фінансового моніторингу, примірну програму здійснення фінансового моніторингу, посадові інструкції відповідальних працівників та примірний перелік питань/положень, які можуть бути включено до посадових інструкцій працівників ломбарду та його відокремлених підрозділів, можна отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.

Одночасно нагадуємо, що у травні 2018 року також було внесено зміни до примірних правил фінансового моніторингу.

Оновлені примірні документи надаються учасникам Асоціації за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.