Щодо оприлюднення річної фінансової звітності фінансових установ у 2019 році

          У відповідності до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 року,  № 825 "Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ",

«Фінансова установа розкриває на своєму веб-сайті (веб-сторінці) інформацію у такі строки:

3) річна фінансова та консолідована фінансова звітність, аудиторський звіт, а також звіт про корпоративне управління згідно з підпунктами 9, 12 пункту 2 розділу II цього Положення – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком;»

Отже,  ломбарди зобов’язані не пізніше 30 квітня розмістити  річну фінансову звітність на власному веб-сайті (веб-сторінці).

          У відповідності  до пункту 2.6. Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004,  № 2740:

«У термін до 01 червня року, наступного за звітним, ломбарди подають до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності.»


Також звертаємо Вашу увагу на те, що опрілюднення  річної фінансової звітності за 2018 рік та аудіторського вісновку щодо її підтвердження  у паперовому вігляді вже не здійснюється.