Ознаки наявності трудових відносин від Мінсоцполітики


Ознаки наявності трудових відносин від Мінсоцполітики

На офіційному веб-сайті Мінсоцполітики оприлюднено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці". 

Серед іншого, пропонують доповнити КЗпПст. 211"Ознаки наявності трудових відносин", згідно з ч. 1 якої робота (послуга) є такою, яку виконують (надають) у межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, якщо є три та більше зазначених нижче ознак наявності трудових відносин:

1)періодично (два та більше разів) особі надають винагороду в грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

2)особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням і під контролем особи, в інтересах якої виконують роботи (надають послуги), або уповноваженої нею особи;

3)винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джерелом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;

4)роботу виконують (послуги надають) на визначеному особою, в інтересах якої виконують роботи (надають послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

5)особа виконує роботи (надає послуги) подібні до роботи, яку виконують штатні працівники роботодавця;

6)організацію умов праці, зокрема надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечує особа, в інтересах якої виконують роботи (надають послуги), або уповноважена нею особа;

7) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлює особа, в інтересах якої виконують роботи (надають послуги), або уповноважена нею особа.

Також передбачають, що роботодавці несуть відповідальність, а саме як штраф за виконання особою роботи або надання послуг на підставі договору, укладеного на загальних засадах цивільного законодавства, якщо робота є такою, яку виконують, або послуги є такими, які надають у межах трудових відносин у разі сплати ЄСВ у розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок, у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати, установленої законом на час виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.