Щодо спеціальних вимог до кредитування військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних осіб

Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг для фінансових установ, які здійснюють діяльність з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту


Останнім часом до Нацкомфінпослуг надходить інформація щодо випадків нарахування фінансовими установами процентів, штрафів або пені, пов’язаних із наданням кредиту військовослужбовцям, резервістам, військовозобов’язаним, які перебували у статусі, передбаченому пунктом 15 статті 14 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, через відсутність у фінансових установ під час укладання та дії кредитного договору відповідної інформації або неврахування фінансовими установами інформації/документів щодо належності позичальника до зазначеної вище категорії військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних.

Нацкомфінпослуг зазначає, що відповідно до пункту 15 статті 14 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – Закон), військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Нацкомфінпослуг рекомендує фінансовим установам, які надають фізичним особам кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, керуватися вищезазначеним положенням чинного законодавства.

Якщо клієнт (споживач), який уклав або укладе з фінансовою установою кредитний договір, перебуває або буде перебувати у статусі військовослужбовця, резервіста, військовозобов’язаного, що передбачений пунктом 15 статті 14 Закону, штрафні санкції, пеня за невиконання ним зобов’язань за кредитним договором, проценти за користування кредитом не нараховуються на період перебування клієнта (споживача) в такому статусі.

Стосовно випадків неврахування фінансовими установами інформації/документів, наданих клієнтом (споживачем) щодо його належності до зазначеної вище категорії військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних під час укладання або дії кредитного договору, Нацкомфінпослуг звертає увагу фінансових установ на те, що відповідно до статті 21 Закону, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, винні в порушенні Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

З метою уникнення ситуацій щодо нарахування та отримання фінансовими установами штрафів, пені за невиконання клієнтом (споживачем) зобов’язань за кредитним договором, процентів за користування кредитом через ненадання клієнтом (споживачем) необхідної інформації Нацкомфінпослуг рекомендує фінансовим установам, які надають фізичним особам кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, передбачити процедуру отримання від клієнтів (споживачів) інформації (повідомлення) та змін в інформації щодо їх перебування у статусі військовослужбовця, резервіста, військовозобов’язаного, про який зазначено в пункті 15 статті 14 Закону, до укладення та під час дії кредитного договору.

Джерело https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/27514.html