Нагадування щодо змін до кваліфікаційних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Шановні учасники Асоціації!

Вважаємо за необхідне повідомити Вам наступне.

Внесено зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 року N 1590.

Змінено кваліфікаційні вимоги до керівника та головного бухгалтера (осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку) фінансової установи.

Керівник фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам:

  • мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї;
  • пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;
  • мати не менше ніж п’ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року);
  • мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених пунктом 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 913

Головний бухгалтер фінансової установи, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинен відповідати таким вимогам:

  • мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
  • пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;
  • мати стаж роботи керівником у сфері фінансової та/або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
  • мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених пунктом 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 913.

Крім того, зазначено, що  головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес, повинен відповідати вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.