Щодо змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 427 внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які набувають чинності з 29 липня 2019 року.

Змінами передбачено, зокрема:

– надано визначення терміну «звітні дані», які фінансові установи повинні додавати до заяви про отримання ліцензії;

– викладено у новій редакції пункт 18 Ліцензійних умов, яким встановлено перелік документів, які додаються до заяви, про отримання ліцензії;

– викладено у новій редакції абзац двадцять перший пункту 24 Ліцензійних умов, а саме: «повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії)». Тобто, з дати набуття чинності змінами не потрібно буде повідомляти Нацкомфінпослуг про зміну стажу роботи керівника та/або головного бухгалтера, інформація про який зазначається в анкеті керівника та головного бухгалтера;

– встановлено вимогу для підприємств, що становлять суспільний інтерес, про необхідність утворення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб, на виконання вимог абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

– викладено у новій редакції Заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (дод. 1 до Ліцензійних умов) та внесено деякі зміни до дод. 2 (Анкета керівника / головного бухгалтера) та дод. 3 (Опис документів).