Щодо підтвердження факту оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів

Щодо підтвердження факту  оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів

 

Питання:

  • із застосуванням якого ресурсу/приладу (сервер підприємства, накопичувач інформації) підприємство має забезпечити зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) для підтвердження факту оприбуткування готівки?

 

  • чи вважається належним електронним зберіганням щоденних фіскальних звітних чеків, що містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО чи пам’яті приєднаних до них модемів, їх передача до серверу ДФС провідними і безпровідними каналами зв’язку?

 

Відповідь на питання:

Із застосуванням якого ресурсу/приладу (сервер підприємства, накопичувач інформації) підприємство має забезпечити зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) для підтвердження факту оприбуткування готівки?

 Згідно з п. абзацом третім п. 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 N 148, оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО – у разі її використання).

 Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій визначаються Законом України від 06 липня від 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон N 265).

 Відповідно до пп. 9 і 10 ст. 3 Закону N 265 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій та друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років.

 Відповідно до п. 22 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199 (далі – Вимоги N 199), фіскальний блок повинен складатися, зокрема з таких функціональних вузлів, як фіскальна пам’ять, процесор, який керує механізмом друкування чеків і звітів, індикаторами реєстратора, грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до складу реєстратора, а також виконувати операції із формування звітів реєстратора та розрахункових документів, занесення фіскальної інформації до фіскальної пам’яті та модуль безпеки, що згідно з технологією, розробленою Національним банком, забезпечує здійснення контролю відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції для реєстратора, що створює контрольну стрічку в електронній формі.

 При цьому, згідно з пп. 9 п. 4 Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1315, фіскальна інформація – інформація про обсяг розрахункових операцій, проведених через реєстратор у фіскальному режимі роботи, що заноситься до фіскальної пам’яті цього реєстратора за підсумками дня або будь-якого іншого періоду, Z-звіт – денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам’яті та занесенням її до фіскальної пам’яті реєстратора.

 Також згідно з пп. 24 і 28 Вимог N 199 конструкція фіскального блока повинна забезпечувати неможливість зміни чи знищення фіскальної інформації у фіскальній та оперативній пам’яті під впливом механічних, електромагнітних та кліматичних чинників, у тому числі під час технічного обслуговування та ремонту реєстратора. Інформація повинна зберігатися у фіскальній пам’яті до закінчення терміну служби реєстратора за умови дотримання визначених виробником умов експлуатації.

 Таким чином, сформовані фіскальні звітні чеки (Z-звіти) реєстратора розрахункових операцій заносяться до фіскальної пам’яті, де мають зберігатися.

При цьому у разі заміни реєстратора розрахункових операцій, виходу його з ладу тощо ДФС рекомендує забезпечити зберігання фіскальних звітних чеків (Z-звітів) реєстратора розрахункових операцій у будь-який незаборонений чинним законодавством спосіб для підтвердження факту оприбуткування готівки.

 Відповідь на питання:

 Чи буде вважатись передача до ДФС щоденних фіскальних звітних чеків, що містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій чи пам’яті приєднаних до них модемів, провідними і безпровідними каналами зв’язку належним електронним зберіганням фіскальних звітних чеків?

 Відповідно до абзацу другого п. 7 ст. 3 Закону N 265 суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти), повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані.

Однак подання суб’єктами господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, до ДФС по дротовим або бездротовим каналам зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків згідно з вимогами ст. 3 Закону N 265 не рівнозначно їх зберіганню вказаними суб’єктами господарювання.

 Окрім того, Податковим кодексом України (далі – Кодекс) та Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, не передбачено у ДФС функції щодо електронного зберігання для суб’єктів господарювання щоденних звітних фіскальних звітних чеків, що містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій.

 Таким чином, передача до ДФС щоденних фіскальних звітних чеків, що містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій, не є їх зберіганням і тому не звільняє суб’єкта господарювання від обов’язку їх зберігання у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій, чи у будь-який незаборонений чинним законодавством спосіб у порядку, визначеному суб’єктом господарювання.