Щодо виконання вимог законодавства з пожежної безпеки

На виконання вимог законодавства надаємо інформацію щодо примірного (орієнтовного) переліку документів та інформації з пожежної безпеки, які повинні бути наявні у ломбарді.

з/п

Найменування документа

Нормативний акт*

Примітка

1

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ

Декларація не вимагається:

– від орендаря об’єкта нерухомості (особи, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником;

– у випадку використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

2

Документи (наказ(и), розпорядження) про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку

абзац перший пункту 2 розділу II Правил №1417

Необхідно призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту

3

Посадові інструкції відповідальних за забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту

абзац другий пункту 2 розділу II Правил №1417

На кожного відповідального за забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту

4

Документ (наказ, інструкція тощо), який встановлює на об’єкті (будівля, споруда) протипожежний режим

 

пункт 3 розділу II Правил №1417

Документ про встановлення протипожежного режиму повинен відповідати вимогам, встановленим до нього пунктом 3 розділу II Правил 1417.

Цей документ є загальним для всіх будівель, споруд, приміщень ломбарду.

Працівники мають бути ознайомлені з документом та встановленими у ньому вимогами на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму.

5

Інструкції про заходи пожежної безпеки

 

пункт 4 розділу II Правил №1417

Інструкції, затверджені керівником або уповноваженою ним посадовою особою, розробляються для кожного приміщення та повинні відповідати вимогам, встановленим до них пунктом 4 розділу II Правил 1417.

Відповідно до Правил 1417 інструкції про заходи пожежної безпеки не розробляються для душових, басейнів, мийних, умивалень та санвузлів, а також для коридорів та вестибюлів.

Ці інструкції мають вивчатися працівниками під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуватися на видимих місцях.

6

Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) щодо контролю за додержанням протипожежного режиму

пункт 10 розділу II Правил №1417

За наявності у ломбарді працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) розробляється для них інструкція, в якій необхідно визначити їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також зазначається, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.

Працівники охорони повинні мати список посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.

7

Таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів

пункт 7 розділу II Правил №1417

У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

8

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі

абзац перший пункту 5 розділу II Правил №1417

Стосується об’єктів з масовим перебуванням людей, а саме: на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових – більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

9

Знаки безпеки, використовуваних у сфері протипожежного захисту та пожежогасіння

пункт 8 розділу II Правил №1417

Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

10

Вогнегасники, сертифікати відповідності, інструкції з експлуатації та паспорта на кожний з вогнегасників

Пункт 1 розділу V, пункт 1 розділу III Правил №25

Будинки і приміщення різного призначення мають бути оснащені переносними або пересувними вогнегасниками відповідно до Правил №25.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку, обов’язково проводить огляд вогнегасників перед розміщенням їх на об’єкті. Під час огляду встановлюється:

1) наявність сертифіката відповідності;

2) наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник;

3) цілісність пломб на запірних пристроях;

4) наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників;

5) положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах робочого діапазону);

6) наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування.

Після проведення огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації (Пункт 2 розділу III Правил №25).

11

Журнал обліку вогнегасників

Пункт 3 розділу III Правил №25

Особі, відповідальній за пожежну безпеку на об’єкті, необхідно вести журнал обліку вогнегасників за встановленою формою (додаток 2 до Правил №25).

 

12

Вказівні знаки, які зазначають місцезнаходження вогнегасників

абзац другий пункту 6 розділу III Правил №25

Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об’єктах мають встановлюватися вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT). Знаки розташовуються на видимих місцях на висоті 2 – 2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за межами приміщень.

13

Підтвердження проходження навчання, протипожежних інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки

Частина 4 статті 40 КЦЗУ

 

 

 

 

 

пункт 15 розділу II Правил №1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 16 розділу II Правил №1417

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 20 розділу II Правил №1417

 

 

Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі – протипожежні інструктажі).

Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання і перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

 

Посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

 

Приступати до роботи особам, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

14

Документи щодо заміру опору ізоляції

пункт 1.20 глави 1 розділу IV Правил №1417

Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ.