Щодо перевірок додержання ломбардами вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності

Відповідно до статті 17 Закону України від 5 червня 2014 року № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку. 

Одночасно повідомляємо, що на сайті Державної регуляторної служби України у розділі Державний нагляд (контроль)/Перевірки/Плани перевірок (http://www.drs.gov.ua/state_supervision/sformovano-proekt-planu-zdijsnennya-kompleksnyh-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-na-2020-rik/) розміщено проект плануздійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, відповідно до якого у 2020 році пропонується проведення перевірок деяких ломбардів у тому числі з питань додержання ними законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

У зв’язку з вищевикладеним, звертаємо увагу ломбардів на необхідність дотримання вимог законодавства щодо відповідності засобів вимірювальної техніки встановленим до них вимогам, необхідності їх своєчасної повірки та наявності у ломбардів чинних свідоцтв про повірку робочих засобів вимірювальної техніки.


У випадку виникнення додаткових питань щодо вимог до засобів вимірювальної техніки в ломбардах прохання звертатись до виконавчого апарату Асоціації.