Щодо змін в законодавстві про фінансові послуги

19 жовтня 2019 року набув чинності Закон України від 20 вересня 2019 року № 122-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг» (далі – Закон). 

Цей Закон (його положення та вимоги) буде застосовуватись до договорів про надання фінансових послуг, укладених після введення його в дію.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень переважна більшість положень та вимог Закону вводиться в дію 19 січня 2020 року. 

Законом у тому числі передбачено внесення змін до:

1. Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо підвищеннярозміру адміністративних штрафівза порушення законодавства про захист прав споживачів заненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформаціїпро умови надання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов’язковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством.

2. Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», зокрема:

– щодо форми договорів про надання фінансових послуг;

– щодо покладення на особу, яка надає фінансові послуги, обов’язку доведення того, що примірник договору про надання фінансових послуг (змін до договору) був переданий клієнту;

щодо достовірності реклами та іншої інформації щодо надається фінансовими установами, у т.ч. щодо розміру шрифту реклами;

– щодо розкриття клієнтам визначеної законодавством інформацію про умови та порядок діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті фінансової установи;

– щодо відповідальності за порушення прав споживачів, а саме встановлення штрафних санкцій за порушення прав споживачів.

3. Закону України «Про рекламу», змінами до якого у тому числі передбачені вимоги до реклами у сфері фінансових послуг, у тому числі встановлено вимоги до розміру шрифту реклами.

4. Закону України «Про споживче кредитування», зокрема, щодо переліку загальних витрат за споживчим кредитом.

Законом також внесено зміни до інших законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.