Перелік інформації, яка повинна бути розміщена на сайті ломбарду з урахуванням змін у законодавстві

З  урахуванням змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 р. за № 722/28852), на сайті ломбарду має бути розміщено наступна обов’язкова  інформація

 

I. Інформація/відомості про ломбард (про особу, яка надає фінансові послуги)

1. Повне найменування ломбарду.

2. Код за ЄДРПОУ ломбарду.

3. Місцезнаходження ломбарду (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)).

4. Контактний телефон ломбарду.

5. Адреса електронної пошти ломбарду.

6. Адреса, за якою у ломбарді приймаються скарги споживачів фінансових послуг.

7. Відомості про державну реєстрацію ломбарду.

8. Інформацію щодо включення ломбарду до Державного реєстру фінансових установ.

9. Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

10. Інформацію щодо наявності у ломбарда права на надання відповідної фінансової послуги (відомості про ліцензії, видані ломбарду):

– вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;

– серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;

– номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;

– дата початку дії (за наявності) ліцензії;

– інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії);

– інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");

– статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);

– дата анулювання ліцензії.

11. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників (засновників) ломбарду (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов’язаних осіб ломбарду (про юридичну особу – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу – прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

відомості про учасників (засновників) ломбарду, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ломбарду;

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками) ломбарду (які володіють часткою), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ломбарду);

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками) ломбарду (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ломбарду).

12. Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків.

13. Інформація про осіб, призначених до виконавчого органу ломбарду:

– прізвища, імена та по батькові осіб;

– найменування посад осіб.

14. Інформація про режим робочого часу ломбарду, а саме:

– робочі дні;

– вихідні дні;

– робочі години;

– години перерви.

15. Внутрішні правила надання фінансових послуг із зазначенням дати набрання ними чинності.

16. Річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність (розміщується не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком).

17. Відомості (за наявності) про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – ломбарду, а саме зазначається про факт порушення справи про банкрутство ломбарду, відкриття процедури санації ломбарду, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації ломбарду та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу.

18. У разі початку процедури ліквідації ломбарду зазначається інформація про те, що рішенням учасників ломбарду, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури ломбарду, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення.

 

II. Інформація/відомості про відокремлені підрозділи ломбарду (по кожному підрозділу)

1. Повне найменування відокремленого підрозділу.

2. Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу

3. Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу.

4. Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ.

5. Місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності).

6. Номер телефону відокремленого підрозділу.

7. Прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу.

8. Режим робочого часу відокремленого підрозділу, а саме:

– робочі дні,

– вихідні дні,

– робочі години;

– години перерви.

 

III. Інформація/відомості про вартість, ціни, тарифи, розміри плати (проценти) щодо фінансових послуг (залежно від виду фінансової послуги)

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат.

Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;

 

IV. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання

 

V. Інформація про договір про надання фінансових послуг

1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг.

2. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору.

3. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується).

4. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору.

6. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

7. Усі редакції публічної частини договору про надання фінансових послуг із зазначенням строку їх дії (у разі, якщо договір про надання фінансових послуг укладається шляхом приєднання клієнта до договору)

 

VI. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

 

VII. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)

 

VIII. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги