Про прийняття законопроекту щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення

Верховна Рада України 6 грудня ухвалила в цілому законопроект щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (проект №2179) (далі – Новий закон).

Новим законом передбачено, зокрема:

1).  запровадження загальноприйнятої міжнародної термінології у сфері національного законодавства та введення ряду нових термінів, зокрема, «активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням», «віртуальний актив», «джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ми) операцією(ми)», «джерело статків (багатства)», «загальний річний оборот», «особи, пов’язані з політично значущими особами», «політично значущі особи», «ризик-орієнтований підхід» тощо;

2). розширення переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу, до яких віднесено, зокрема, суб’єктів господарювання, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

3). запровадження ризик-орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

4)  зменшення з 17 до 4 кількість ознак фінансових операцій, про які суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані обов’язково повідомляти Держфінмоніторинг. Таким чином, СПФМ обов’язково інформуватимуть про фінансові операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, про фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами, та про зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін – учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);

5)  збільшення порогу (з 150000 грн. до 400000 грн.) для фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг;

6)  вдосконалення процедури визначення кінцевих бенефіціарних власників;

7)  здійснення удосконалення механізму застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373, зокрема, запровадження процедури замороження активів та удосконалення положень щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку;

8)  змінення процедури формування Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

9)  змінення підходу щодо визначення політично значущих осіб та фінансового моніторингу їх операцій;

10)  підвищення штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (щодо встановлених штрафних санкцій на сайті Асоціації буде повідомлено додатково);

11)  внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема в новій редакції викладена стаття 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

12) внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зокрема щодо необхідності щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у встановленні строки (щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи) з поданням відповідного переліку документів – стосується всіх юридичних осіб.

13)  внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема щодо підвищення штрафу (встановлено штраф від 17 000 до 51 000 грн.) за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

Новий закон набере чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Після набуття чинності Новим законом втратить чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (із змінами) від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII.

За інформацією (станом на 19 грудня), розміщеною на сайті Верховної Ради України, Новий закон направлено на підпис Президенту України.