Щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності ломбарду

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що у відповідності до вимог чинного законодавства

«Достовірність та повнота річної фінансової звітності ломбарду мають бути підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", якщо інше не передбачено законодавством.»

З метою зменшення витрат, пов’язаних із проведенням щорічного обов’язкового аудиту, Асоціацією досягнуто домовленості з рядом аудиторських компаній щодо надання знижки учасникам Асоціації.

Перелік суб’єктів аудиторської діяльності, які відповідно до законодавства мають право проводити обов’язковий аудит та перелік аудиторів – партнерів Асоціації можна отримати за допомогою електронної пошти звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації.