Щодо звільнення від відповідальності споживачів ломбардних послуг у разі прострочення виконання зобов’язань за договором фінансового кредиту

У відповідності до Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  № 533-IX  від 17 березня 2020 року (далі – Закон) внесено зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про споживче кредитування», якими передбачено наступне.

«У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язання за таким договором.

Забороняється збільшення процентів за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів).

Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону

 

У зв’язку із вищевикладеним, клієнти ломбардів звільняються від відповідальності перед кредитодавцем – ломбардом за прострочення виконання зобов’язань за договором про надання фінансового кредиту ломбардом у зазначений вище період.