Щодо оновлення примірних внутрішніх документів з фінансового моніторингу

У зв’язку з набуттям 28 квітня 2020 року чинності Закону України від 6 грудня 2019 року №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) Асоціацією внесено зміни до примірних документів з фінансового моніторингу, у тому числі правил фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Зміни до примірних документів з фінансового моніторингу внесено виключно з урахуванням норм та положень Закону у зв’язку з відсутністю на сьогодні нормативно-правових актів, у тому числі відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які повинні бути прийняті на виконання норм Закону.

Після прийняття державними органами нормативно-правових актів, необхідних для реалізації норм та положень Закону, до примірних документів Асоціації з фінансового моніторингу будуть вноситись відповідні зміни та розміщуватись відповідна інформація на сайті Асоціації.

Ломбарди можуть доопрацьовувати розроблені Асоціацією примірні документи.

Після затвердження ломбардами внутрішніх документів з фінансового моніторингу необхідно провести заняття з працівниками по ознайомленню з відповідними документами та оформити документи, що будуть підтверджувати проведення таких занять, ознайомлення працівників з документами. Також необхідно провести заняття з працівниками ломбарду по їх ознайомленню із Законом.

Затверджені ломбардами внутрішні документи з фінансового моніторингу повинні набувати чинності з 28 квітня 2020 року.

З питань отримання примірних документів учасники можуть звертатись до Асоціації.