Підходи Національного банку України до майбутнього регулювання ринку ломбардів

З 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором ринку ломбардів та інших небанківських фінансових установ.

13 травня 2020 року Національний банк оприлюднив  підходи до майбутнього регулювання ринку ломбардів, які відображено у Білій Книзі – розміщена за посиланням https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_lombard_2020.pdf?v=4

Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в регулюванні.

Однією з ключових цілей нового регулювання ринку ломбардів, викладеного в Білій книзі, стане захист прав осіб, які користуються послугами ломбардів, а також розширення можливостей для ломбардів.

По-перше, Національний банк розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна. Це означає, що у випадку неспроможності позичальника сплатити борг з врахуванням відсотків за користування позикою його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і жодних додаткових вимог до позичальника у ломбарда бути не може.

По-друге, НБУ прагне підвищити рівень інформування клієнтів про умови ломбардного кредитування. Так, розглядається можливість запровадити обов’язкове надання клієнту ломбардного квитка чи встановити додаткові вимоги до договору з позичальником, де умови будуть викладені в стислій та доступній для прочитання формі.

По-третє, у ломбардів з’явиться можливість здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків. Крім того, ломбарди матимуть право надавати інші супровідні послуги чи здійснювати іншу господарську діяльність, яка необхідна їм для надання фінансових послуг. При цьому, залишиться вимога щодо кредитування лише під заставу майна.

І насамкінець, планується спростити вимоги до ломбардів щодо приміщення та місця надання послуг, безпеки,  звітності та обліку документів.

Оскільки ломбарди не залучають кошти населення, основним видом нагляду стане нагляд за ринковою поведінкою, а переважною формою – безвиїзний нагляд.

Ломбарди будуть зобов’язані підтримувати капітал на рівні 500 тис. грн, а за наявності відокремлених підрозділів — не менше 1 млн грн. Також планується встановити підвищені чи додаткові вимоги для ломбардів, які надаватимуть інші фінансові послуги, окрім кредитування, на рівні не менше 5 млн грн.

В той же час, для створення сприятливих умов для розвитку ринку Національний банк планує чітко врегулювати та розширити джерела фінансування ломбардів, додатково дозволивши залучати кошти в афілійованих осіб та кошти на умовах субординованого боргу, в тому числі від юридичних і фізичних осіб, які є кваліфікованими інвесторами.

Впровадження змін потребуватиме зусиль від учасників ринку, тому терміни приведення діяльності ломбардів у відповідність до нових вимог визначатимуться лише після детального ознайомлення зі станом ринку, з урахуванням об’єктивних строків та можливостей виконати нові вимоги.