Щодо питання звільнення від неустойки (штрафу, пені) іншої відповідальності за прострочення виконання зобов’язань за договором фінансового кредиту

Відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті Верховної Ради України, 18 травня було підписано Головою Верховної Ради України та направлено на підпис Президента України Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» (законопроект № 3329-д від 30.04.2020) (далі – Закон).

Законом у тому числі вносяться зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про споживче кредитування», відповідно до яких у зазначений у Законі період споживач (клієнт) звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за кредитним договором та звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена кредитним договором за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем (клієнтом) зобов’язань за таким договором. Крім того, у зазначений у Законі період забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056 1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за кредитним договором.

Текст змін:

«4. У пункті 6 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради, 2017, №1, ст.2):

у першому реченні слова та цифри "по 30 квітня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)";

у третьому реченні слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) та цифри "10561" замінити цифрами "1056-1».

Про підписання Президентом України Закону та набрання ним чинності буде повідомлено додатково.