Щодо подання ломбардами до ДПС річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом

Шановіні учасники Асоціації!

 Звертаємо Вашу увагу на наступне.

 У відповідності  до абзацу 4 пункту 46.2. Податкового кодексу України  

 «Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків).»