Щодо подання ломбардами до НБУ звітності (Додаток 1 «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛОМБАРД»)

Увага, 23 липня 2020 року внесено зміни до Інструкції про подання звітності небанківськими фінансовими установами до Національного банку України.

Ломбарди   надають  звітність,  встановлену  чинним законодавством (Порядком складання та подання звітності ломбардами, розпорядження Держфінпослуг № 2740) до Національного банку в два етапи:

1)  перший етап  –  подання файлів  з  показниками, які  описані в  Реєстрі

показників у форматі XML через Вебпортал НБУ https://portal.bank.gov.ua ;

– звіт LRD (Звіт про діяльність )

– звіт LRB (Звіт про склад активів та пасивів)

2) другий етап – подання сканованих копій звітності, складеної в паперовій формі, на електронну адресу zvit@bank.gov.ua.

– додаток «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛОМБАРД» (Додаток 1 до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) – форма додатку у файлі, що додається – далі – Додаток 1.


Алгоритм дій на другому етапі:

1. Заповнюємо Додаток 1 в форматі «.word»

2. Друкуємо, ставимо підписи та печатку.

3. Скануємо та зберігаємо в «.pdf»

4. Підписуємо КЕП (ЕЦП) згідно інструкції НБУ (аналогічно накладенню ЕЦП на файли XML (звіти LRB, LRD) за посиланням https://ca.informjust.ua/sign  

 5. Архівуємо в ZIP з обов’язковим дотримання вимог щодо назви файлу ZIP викладених нижче

Обов’язковим реквізитом сканованої копії Додатку 1  є КЕП керівника, накладений саме на файл в форматі .pdf в контейнер-архіві  (не на контейнер-архів в цілому)

Потім, сканована копія  Додатку 1 (в форматі .pdf) з накладеним КЕП (ЕЦП) –   це файл в форматі «.p7s»  (файл,  що  містить  кваліфікований  електронний підпис), пакується у контейнер-архів формату ZIP без паролю, надсилається окремим листом на електронну адресу zvit@bank.gov.ua

ВАЖЛИВО!

Назва контейнер-архіву (заархівована сканкопія  Додатку 1 (в форматі .pdf) має формуватися відповідно до вимог, викладених нижче.

ФАЙЛ (в архіві ZIP)  ПОВИНЕН МАТИ САМЕ ТАКУ НАЗВУ, як зазначено нижче (згідно з вимогами Інструкції про подання звітності небанківськими фінансовими установами до Національного банку України  (в редакції від 23.07.2020 року).

Файл з іншою назвою – не зможе бути ідентифікований.

Приклад назви файлу для ломбардів за 2 квартал 2020 року

220NR0500хххххххх.ZIP

 (8 символів ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ ломбарду)