Щодо затвердження Національним банком України Положення про здійснення установами фінансового моніторингу та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу

Постановами Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 та №107 затверджено відповідно Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, які оприлюднені 29 липня 2020 року на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Дія Положень, які набули чинності 30.07.2020, поширюється на учасників небанківського фінансового ринку, у тому числі на ломбарди, державне регулювання та нагляд за якими в сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк України.

 Положенням про здійснення установами фінансового моніторингу установлюються загальні вимоги Національного банку України щодо виконання установами, у тому числі ломбардами, вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу.

Національний банк України надав небанківським установам час для налаштування власних процесів та процедур із фінмоніторингу. Так, відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Правління НБУ від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» небанківські установи повинні забезпечити налаштування та автоматизацію необхідних процесів установи відповідно до вимог Положення не пізніше 31 грудня 2020 року.

Основними концептуальними підходами Положення про здійснення установами фінансового моніторингу є:

використання ризик-орієнтованого підходу;

побудова належної системи управління ризиками;

посилені та спрощені заходи належної перевірки клієнтів;

методи віддаленої ідентифікації та верифікації;

адаптований перелік критеріїв ризику та індикаторів ризиковості;

ризик-орієнтовані підходи до політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб (PEPs).

Національним банком України ураховано особливості небанківського фінансового сектору. Так, окремі вимоги до небанківських установ є спрощеними порівняно з банками.

 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу встановлює порядок застосування Національним банком України передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» заходів впливу, пред’явлення вимог за порушення установами законодавства з питань фінансового моніторингу, а також здійснення контролю за їх виконанням.

 

Тексти Положень додаються.