Щодо надання до НБУ питань з фінансового моніторингу, які виникають у ломбардів під час застосування вимог та положень законодавства

Як вже зазначалось раніше на сайті Асоціації набуло чинності Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року №107 (далі – Положення).

Положенням установлюються вимоги Національного банку України  щодо виконання установами, у т.ч. ломбардами, вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу.

Як зазначили на робочих нарадах працівники Департаменту фінансового моніторингу Національний банк України надає відповіді на питання, які виникають у небанківських установ щодо застосування тих чи інших вимог Положення. Проте, з метою більш раціонального використання робочого часу працівників Національного банку та відсутності можливості надання відповідей кожному учаснику окремо на виникли у нього питання, які можуть дублюватись або незрозуміло викладатись, Національний банк вважає за краще «акумулювати» такі питання асоціаціями з метою подальшого направлення ними питань до Національного банку.

У зв’язку з викладеним, просимо ломбарди за наявності питань з виконання тих чи інших вимог Положення направляти ці питання до Асоціації на електронні адреси працівників Асоціації з метою їх накопичення, оброблення та направлення до Національного банку для отримання відповідей.

Національний банк буде готувати відповіді на питання, за необхідності залучаючи працівників Держфінмоніторингу, та розміщати їх на своєму сайті та/або надсилати до асоціацій для подальшого ознайомлення з ними учасників асоціацій.

Асоціація просить надавати питання у стислій, за можливості, формі із зазначенням конкретних пунктів Положення, які на погляд ломбарду потребують роз’яснення.