Щодо проведення Національним банком України робочої зустрічі з ломбардами з питань організації та здійснення фінансового моніторингу

Відповідно до листа в.о. директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України № 25-0006/63805 з метою надання консультаційної та методологічної допомоги планується проведення робочої зустрічі з ломбардами з питань організації та здійснення ломбардами фінансового моніторингу. Згідно із листом орієнтована дата проведення робочої зустрічі – 2 грудня 2020 року.

Асоціацією буде додатково повідомлено про час та можливу зміну дату проведення робочої групи шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Асоціації.

Національний банку України запрошує представників ломбардів прийняти участь у робочій групі, на якій у тому числі будуть обговорені питання, які виникають/виникли у ломбардів з питань організації та здійснення фінансового моніторингу.

 Асоціація вважає, що запланована робоча зустріч буде корисною для працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу у ломбардах.

 У зв’язку з викладеним просимо ломбарди до 14 години 5 листопада 2020 року надати до Асоціації:

1. інформацію про представника ломбарду, який буде приймати участь у робочій зустрічі, із зазначенням: «ПІБ, посада, контактний телефон, найменування ломбарду» – на електронну пошту julia@lombard.org.ua ;

2. питання, які виникли у ломбардів щодо застосування тих чи інших вимог Закону про запобігання та протидію, Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року №107, – на електронні адреси працівників Асоціації з метою їх накопичення, консолідування, оброблення та направлення до Національного банку для отримання відповідей.

 У разі виникнення додаткових питань у ломбардів, які раніше вже надавали до Асоціації питання з організації та здійснення ломбардами фінансового моніторингу, просимо направляти їх до Асоціації у зазначений вище строк.

 Національний банк України просить під час формування питань враховувати питання, які вже надходили до Національного банку, та відповіді на них, які розміщено на сайті НБУ.

Просимо надавати питання у стислій, за можливості, формі із зазначенням конкретних пунктів Закону та/або Положення, які на погляд ломбарду потребують обговорення та роз’яснення.