Щодо примірних документів з фінансового моніторингу

Асоціацією підготовлено примірні документи з фінансового моніторингу, у тому числі примірні правила фінансового моніторингу.

Ломбарди доопрацьовують примірні документи з урахуванням організації та проведення фінансового моніторингу у кожному окремому ломбарді.

У разі, коли внутрішня система фінансового моніторингу ломбарду має іншу побудову / структуру (зокрема, але не виключно, створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу, у ломбарді інший розподіл обов’язків між працівниками, інший порядок взаємодії керівника ломбарду, відповідального працівника та працівників, задіяних у проведенні фінансового моніторингу, встановлено інші процедури, порядки  у тому числі щодо проведення заходів з належної перевірки клієнтів, здійснення ідентифікацій, верифікації клієнтів тощо), примірні документи повинні бути доопрацьовані, але з урахуванням вимог законодавства.

 Для отримання примірних документів просимо звертатись до Асоціації.

Одночасно, просимо ломбарди уважно вивчити запропоновані Асоціацією примірні документи та у разі наявності пропозицій щодо їх удосконалення направляти ці пропозиції та зауваження до Асоціації.