Щодо деяких питань виконання ломбардами законодавства у сфері фінансового моніторингу

Щодо подання інформації до Держфінмоніторингу України про відокремлені підрозділи

 

Повідомляємо про розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу України Рекомендацій щодо подання з 01 січня 2021 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів (далі – Рекомендації), які Держфінмоніторингом України було підготовлено спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу.

У Рекомендаціях зазначено про набрання 01 січня 2021 року чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі – Постанова №850), якою у тому числі було затверджено Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – Порядок подання інформації).

Згідно із Порядком подання інформації з 01.01.2021 р. відокремлені підрозділи суб’єкта, які не є окремими юридичними особами та яким суб’єктом не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, не зобов’язані перебувати на обліку у Держфінмоніторингу України.

Відповідно до вимог пункту 6 Порядку ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу, який також було затверджено Постановою №850, Держфінмоніторинг знімає суб’єкта з обліку шляхом внесення інформації до єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету.

До набуття чинності нормативно правових актів, спрямованих на впровадження роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу, Держфінмоніторинг рекомендує суб’єктам, що подають інформацію в паперовому вигляді, надавати інформацію про зняття з обліку відокремлених підрозділів суб’єктів тільки у разі, коли такі відокремлені підрозділи суб’єкта не є окремими юридичними особами та у випадках, передбачених пунктом 7 Порядку подання інформації, а саме:

– завершення процедури ліквідації суб’єкта з внесенням запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на провадження суб’єктом діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

– виключення суб’єкта з реєстру, що надає право на провадження суб’єктом діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

– рішення (наказу) державного органу про припинення діяльності суб’єкта;

– прийняття суб’єктом згідно з установчими документами рішення про припинення провадження певного виду діяльності, що підпадає під дію Закону, у разі, коли після його прийняття суб’єкт не провадить такого виду діяльності та/або не проводить фінансові операції, продовжуючи займатись професійною та/або господарською діяльністю.

Зазначена інформація подається суб’єктом не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події.

Суб’єктам, що подають інформацію в електронному вигляді, Держфінмоніторинг рекомендує надавати інформацію про зняття з обліку також відокремлених підрозділів суб’єктів, які є окремими юридичними особами, однак яким суб’єктом не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, так як зазначені відокремлені підрозділи не отримають можливість користування особистим кабінетом суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

При цьому, Держфінмоніторинг рекомендує суб’єктам, які не можуть надавати в електронному вигляді інформацію для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які є окремими юридичними особами, однак яким суб’єктом не надано дозволу самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, зняття з обліку таких відокремлених підрозділів здійснити після впровадження в роботу особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Водночас, Держфінмоніторинг повідомляє, що до набуття чинності нормативно правової бази щодо роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб’єктам відповідно до законодавства доступу до особистих кабінетів, суб’єкти зобов’язані надавати зазначену інформацію в електронному або паперовому вигляді відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, та Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085.

Про можливість надання суб’єктам доступу до особистих кабінетів Держфінмоніторинг поінформує додатково.

 

Отже, відповідно до Постанови №850 та враховуючи надані Держфінмоніторингом України Рекомендації:

з 1 січня 2021 року до Держфінмоніторингу України подається інформація про новостворені відокремлені підрозділи для постановки їх на облік виключно щодо відокремлених підрозділів, яким ломбардом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу;

у випадку, коли ломбард не надав новоствореним відокремленим підрозділам дозволу самостійно подавати інформацію до Держфінмоніторингу України інформація про такі підрозділу до Держфінмоніторингу України з 1 січня 2021 року не подається;

– Держфінмоніторинг рекомендує ломбардам, які поки що не можуть надавати інформацію в електронному вигляді, інформацію для зняття з обліку відокремлених підрозділів (які не мають право самостійно подавати інформацію, але на сьогодні знаходяться на обліку) подати після впровадження в роботу особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

 

Держфінмоніторингом також було підготовлено та розміщено Роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу (далі – Роз’яснення).

З Рекомендаціями та Роз’ясненням можна ознайомитись на вебсайті Держфінмоніторингу України у розділі: Фінансовий моніторинг / Технології / Для небанківських установ.