Щодо змін в обліку відокремлених підрозділів ломбарду

Щодо зняття з обліку відокремлених підрозділів ломбардів у Держфінмоніторингу України

Повідомляємо, що відповідно до Постанови №850 та враховуючи надані Держфінмоніторингом України Рекомендації:

з 1 січня 2021 року до Держфінмоніторингу України подається інформація про новостворені відокремлені підрозділи для постановки їх на облік виключно щодо відокремлених підрозділів, яким ломбардом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу;

у випадку, коли ломбард не надав новоствореним відокремленим підрозділам дозволу самостійно подавати інформацію до Держфінмоніторингу України інформація про такі підрозділу до Держфінмоніторингу України з 1 січня 2021 року не подається.

Держфінмоніторингом також було підготовлено та розміщено Роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу. З Рекомендаціями та Роз’ясненням можна ознайомитись на вебсайті Держфінмоніторингу України у розділі: Фінансовий моніторинг / Технології / Для небанківських установ.

З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», яка набула чинності 01 січня 2021 року, та Рекомендацій щодо подання з 01 січня 2021 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів, розміщених на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу України, рекомендуємо ломбардам зняти з обліку у Держфінмоніторингу України відокремлені підрозділи, яким ломбардом не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу.

Для зняття з обліку відокремлених підрозділів, яким ломбардом не надано дозвіл самостійно подавати до Держфінмоніторингу України інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, ломбарди повинні подати на адресу Держфінмоніторингу по кожному такому підрозділу форму №1-ФМ, оформлену відповідно до чинної, на сьогодні, Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24 (із змінами) (далі – Інструкція).

Враховуючи, що відокремлені підрозділи знімаються з обліку не у зв’язку з прийняттям ломбардом рішення про припинення їх діяльності вважаємо за доцільне   у полі 369 «Підстави для припинення або відновлення діяльності» форми №1-ФМ зазначати наприклад таку підставу «Протокол Загальних зборів Учасників № __ від __.__.2021р. про зняття з урахуванням  постанови КМУ № 850 з обліку відокремленого підрозділу, якому не надано дозволу самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу». При цьому, з урахуванням Інструкції у полі 361 необхідно зазначати «0000» (чотири нулі), а у полях (в усіх клітинках полів) розділу V форми №1-ФМ проставити символ «–» (прочерк).

Усі інші розділи та поля форми №1-ФМ заповнюються відповідно до Інструкції.