Інформація про діяльність Асоціації у 2020 році

Протягом 2020 року Асоціація здійснювала діяльність відповідно до своїх установчих документів.

У період початку пандемії та пов’язаними  з цими ускладненнями при наданні фінансових послуг ломбардами,  Асоціація зверталась до Кабінету міністрів України з проханням дозволити ломбардами працювати офлайн в період дії карантину та отримала схвальне рішення щодо цього питання.  

Проводилась робота з учасниками ломбардного ринку  щодо додержання вимог епідеміологічної безпеки при здійсненні ломбардної діяльності. Відповідна інформація розміщувалась на сайті Асоціації.

Асоціація приймала активну участь у робочих зустрічах (відеоконференціях/ онлайн-зустрічах з використанням сервісу Zoom, тощо) з Національним банком України, Державною службою фінансового моніторингу України  з питань:

  • , виконання ними вимог законодавства з цих питань,
  • обговорення запровадження нових форматів подання звітності до НБУ через вебпортал НБУ
  • обговорення проектів регуляторних актів щодо встановлення вимог та регулювання діяльності на ринку небанківських фінансових послуг
  • обговорення імплементації учасниками ломбардного ринку регуляторних актів щодо встановлення вимог та регулювання діяльності на ринку небанківських фінансових послуг
  • інших питань.

Асоціацією надавались пропозиції до проектів регуляторних актів, які оприлюднювались і обговорювались протягом 2020 року.

Представник Асоціації є членом Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу та приймає участь у її засіданнях шляхом проведення онлайн-зустрічей з використанням сервісу Zoom.

Також представники Асоціації є членами спеціально створеної Робочої групи при Державній службі фінансового моніторингу з питань           організації та проведення фінансового моніторингу учасниками ринку фінансових послуг.

Асоціація постійно розробляє та оновлює  для ломбардів методичні рекомендації, матеріали, примірні документи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, з метою належної організації ломбардами внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, проведення ними первинного фінансового моніторингу Асоціацією було розроблено відповідні примірні внутрішні документи, у т.ч. примірні правила, процедури, порядки з питань фінансового моніторингу.

Асоціація здійснює постійне інформування ломбардів про зміни в законодавстві у сфері ринків фінансових послуг та у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на власній вебсторінці, надає консультації та методичні матеріали ломбардам з питань організації ними заходів у сфері фінансового моніторингу.