Щодо порядку та строків надання ломбардами аудиторського звіту у відповідні державні органи.

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо про наступне.

 1. У відповідності до п. 2.6. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року N 2740  «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

– Ломбард надає  примірник оприлюдненої  річної фінансової звітності, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором у паперовій формі до Національного банку України в строк до 01 червня поточного року.

2. У  відповідності до п. 46.2. Податкового кодексу України,

–  Ломбард надає  у паперовій формі річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року  до Державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом до ДПС, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків).

Річна  фінансова звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом подаються до вищевказаних державних органів разом із супровідним листом.