Увага! Щодо розкриття інформації про фізичних осіб у файлах OS1, OS2

Щодо фізичних осіб, інформація про яких зазначається у файлах OS1 та OS2

Звертаємо увагу ломбардів на те,  що відповідно до абзацу другого підпункту 9 пункту 3 розділу I Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30, фізична особа є ключовим учасником у структурі власності юридичної особи або надавача фінансових послуг незалежно від розміру частки, якою така фізична особа володіє у статутному/складеному капіталі такої юридичної особи.

В межах визначення терміну «ключовий учасник у структурі власності», розмір володіння 2% і більше відсотків (як критерій належності до ключового учасника) – встановлюється для володіння частками тільки для юридичних осіб.

Отже, у файлах OS1 та OS2 ломбардам необхідно зазначати інформацію про всіх фізичних осіб незалежно від розміру їх частки (навіть тих, розмір володіння яких менше 2%), які відображені на схематичному зображенні структури власності.

Ломбардам, які вже подали файли для розкриття структури власності без урахування вищевказаних положень,  необхідно їх відредагувати та подати повторно  у строк не пізніше 17 червня 2021 року.