Щодо вимог до ломбарду та його діяльності при здійсненні ним врегулювання простроченої заборгованості

Щодо вимог до ломбарду при здійсненні ним врегулювання простроченої заборгованості

 

14 липня 2021 року набуло чинності Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 79 (далі – Положення).

Звертаємо  увагу ломбардівяк Кредитодавців, на вимоги щодо порядку розміщення на вебсайтах ломбардів інформації щодо врегулювання простроченої заборгованості.

У відповідності до частини 2 Постанови Національного банку України 09 липня 2021 року №79 «Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості»

«Банк, особа, яка не є фінансовою установою, та небанківська фінансова установащовідповідно до законодавства України мають право надавати кошти в позику, уключаючи на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу, розміщують інформацію, визначену у підпунктах 2–5 пункту 26 розділу V Положенняпротягом десяти робочих днівіз дня набрання чинності цією постановою (до 28 липня включно) на власних вебсайтах, у програмних застосунках (мобільних додатках), що використовуються ними для надання послуг, а також у місцях надання цих послуг.»

Зокрема:   

 «26. Кредитодавець (у нашому випадку – ломбард), новий кредитор розміщують на власних вебсайтах, у програмних застосунках (мобільних додатках), що використовуються ними для надання послуг, а також у місцях надання цих послуг таку інформацію: 

2)порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), повідомлення кредитодавця, нового кредитора та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник, або гіперпосилання на вебсторінку колекторської компанії, де розміщено таку інформацію, у разі її залучення до врегулювання простроченої заборгованості; 

3) порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю; (у разі відступлення права вимоги) 

або

 «Ломбард не відступає право вимоги за договором про надання фінансового кредиту»

4)умовиза яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості,здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю; 

5) порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості;

 

Кредитодавець, новий кредитор розміщують на власних вебсайтах, у програмних застосунках (мобільних додатках), що використовуються ними для надання послуг, а також у місцях надання цих послуг інформацію, зазначену в підпунктах 1, 6 пункту 26 розділу Vцього Положення, або виключають її не пізніше наступного робочого дня з дня укладення договору врегулювання заборгованості або із дня настання події, визначеної в підпунктах 1, 2 пункту 14 розділу IІ цього Положення, отримання інформації (документів), що підтверджує (підтверджують) настання такої події.  (у разі залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості)