Нагадування про подання ломбардами державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Нагадування про подання ломбардами державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників

11 липня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який зареєстрований Міністерством юстиції України 8 червня 2021 року за №768/36390 (далі – Наказ про структуру власності), яким було затверджено форма і зміст структури власності, порядок складання юридичними особами схематичного зображення структури власності та перелік документів, які додаються до схематичного зображення структури власності.

Відповідно до частини четвертої розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 6 грудня 2019 року №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Закономподають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Отже, ломбарди повинні подати державному реєстратору відповідну інформацію (документи) про КБВ до 11 жовтня 2021 року.

Відповідно до розміщеного на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України повідомлення (https://minjust.gov.ua/news/ministry/zatverdjeno-polojennya-pro-formu-ta-zmist-strukturi-vlasnosti) для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати, зокрема:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – форма 2;

– структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

У повідомленні Мінюсту також надано роз’яснення щодо оплати адміністративного збору при поданні інформації про КБВ.

Також повідомляємо, що офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у розділі Діяльність / Фінансовий моніторинг розміщено зразки складання схематичного зображення структури власності (https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517).