Щодо виконання ломбардами вимог Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого Постановою НБУ № 113 від 03 листопада 2021 року

5 листопада 2021 року набула чинності постанова Правління Національного банку України від 3 листопада 2021 року №113, якою було затверджено Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит) (далі – Положення 113).

Положення 113 визначає додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг, не визначені, зокрема, Цивільним кодексом України, Законом України «Про споживче кредитування» та Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Вимоги Положення 113 поширюються на договори про надання споживачам таких послуг:

1) надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;

2) надання споживчого кредиту. 

Асоціація звернулась до Національного банку України з листом та проханням надати  відповідь на питання:

– чи поширюється дія Положення на кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов’язання споживача обмежуються вартістю предмета застави?

Відповідно до отриманої Асоціацією відповіді Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України – лист від 15.11.2021 року № 14-0004/107630 повідомило наступне:

–      у разі якщо ломбард надає кредити з передаванням предмета застави йому на збереження, та за умови що зобов’язання споживача обмежуються вартістю предметазастави, то на такі кредити ломбардів вимоги Положення 113 не поширюються.

–      на кредити ломбардів, які не підпадають під умову пункту 8 частини другої статті 3 Закону України “Про споживче кредитування”– кредити під іпотеку та кредити під заставу авто (у разі залишення авто на зберігання заставодавця/клієнта) – вимоги Положення 113 поширюються

З метою однозначного визначення та віднесення кредитів ломбарду до того чи іншого виду, рекомендуємо учасникам Асоциації  перевірити наявність відповідних положень, з урахуванням умов викладених вище, в договорах фінансового кредиту ломбарду. У випадку відсутності вказаних положень  – договора фінансового кредиту ломбарду необхідно доопрацювати. 

За необхідності, методічні рекомендації щодо доопрацювання договорів фінансового кредиту ломбарду, а також  лист  Національного банку України  від 15.11.2021 року № 14-0004/107630 можна отримати за допомогою електронної пошти  звернувшись до Виконачого апарату Асоціації.