Увага! Прийнято закон, який змінює діяльність ломбардів

14  грудня 2021 року прийнято Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”(№5065).

Ключові  новації закону стосуються наступного. 

1)   Новий закон передбачає можливості щодо поєднання видів фінансових послуг, які можуть надаватися ломбардом. 

Так, ломбарди разом із наданням ломбардних кредитів також матимуть можливість:

  • надавати окремі фінансові платіжні послуги та 
  • здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

2)   Скасується для ломбардів виключний вид діяльності. Отже,ломбарди зможуть не лише надавати фінансові послуги, а й здійснювати іншу господарську діяльності (з обмеженнями) для повноцінної реалізації своїх ділових можливостей.

3)   Новий закон установив пропорційні вимоги до мінімального розміру власного капіталу ломбардів залежно від послуг, що надаються. 

Власний капітал повинен становити

  • від 1 млн грн для ломбардів, які надають виключно послуги кредитування,
  • від 5 млн грн для ломбардів, які здійснюватимуть торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

4)    Можливість для ломбарду передати низку своїх функцій на аутсорсинг (якщо вони не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та підприємств, які належать до великих за балансовою вартістю активів, чистим доходом та середньою кількістю працівників), можуть передавати на аутсорсинг низку своїх функцій. А саме: ведення бухгалтерського обліку, здійснення внутрішнього аудиту, управління ризиками, комплаєнс. Водночас вони обов’язково повинні поінформувати про це Національний банк.

5)    Пропорційний підхід та запровадження нагляду за ринковою поведінкою.Новий закон упроваджує ризик-орієнтовані регулювання та нагляд. Тобто вимоги та правила нагляду за фінансовими установами залежатимуть від їх розміру, виду діяльності, значимості та ризиків. Це дасть змогу забезпечити пропорційність, коли малим неризиковим фінансовим установам приділятиметься мінімальна увага з боку регулятора.

6)   Закон вводить нагляд за ринковою поведінкою установ- посилення контролю за дотриманням фінустановами вимог до захисту прав споживачів, розкриття достатньої інформації споживачам, прозорих структур власності, належної ділової репутації власників та керівників тощо.

7)    Підвищення якості корпоративного управліннязурахуванням ризик-орієнтованого підходу.  Оновлюються вимоги до корпоративного управління надавачів фінансових послуг та встановлюються вимоги до системи внутрішнього контролю. 

8)   Спрощення порядку набуття або збільшення істотної участі.  Набуття істотної участі у ломбарді більше не потребуватиме отримання попереднього погодження регулятора. Інформація про нових власників подаватиметься одночасно з документами про зміну структури власності надавача фінансових послуг. Національний банк продовжить перевіряти відповідність власника істотної участі вимогам законодавства.

9)   Інші новації.  

Запобігання порушенням

Закон передбачає застосування Національним банком до надавачів фінансових послуг коригувальних заходів та заходів раннього втручання з метою запобігання порушенням. Такі заходи – це фактично рекомендації регулятора, якщо учасник ринку ще не порушив вимог законодавства, але є ризики його порушити.