Щодо змін у регуляторній звітності ломбардів до Національного банку України

1 січня 2022 року набула чинності Постанова Правління Національного банку України від від 24 грудня 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Постанова №123), у відповідності до якої втрачає чинність  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року N 2740 “Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”.

            Отже, з 01 січня  2022 року,  при складанні та поданні регуляторної звітності (звітних та статистичних даних) до Національного банку України, ломбарди мають керуватися Постановою №123.

Постановою  № 123 запроваджено наступні зміни у звітності ломбардів:

  • у ломбардів залишилися 2 форми регуляторної щоквартальної звітності LRB«Дані про склад активів та пасивів ломбарду» таLRD «Дані про діяльність ломбарду» – показники за цими формами – не змінились. Строки подання – без змін – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. Строк подання звітності за 4 квартал (за рік) – до 28 лютого 2022 року.
  • додано регуляторну річну звітністьFR0 «Дані фінансової звітності», яка буде подаватись  ломбардами з 2023 року – перший  звітний період 2022 рік. Строк подання звітності  – до 28 лютого за попередній звітний період – рік.
  • надаються звітні файли щодо структури власності  OS1 «Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг», OS2 «Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг», OS3 «Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг» – річна – до 01 лютого року, наступного за звітним.
  • скасовується 10-денний строк, протягом якого після кінцевої дати подання звітності можна було подати коригуючий звіт без застосування санкцій за надання недостовірної інформації.

Формат звітності – не змінився – звітні файли подаються виключно в електронній формі, звітний файл формату «xml.» з накладанням КЕП керівника ломбарду, шляхом завантаження файлу через особистий кабінет на веб-порталі Національного банку України або за допомогою спеціальних програмних продуктів ведення обліку.