Щодо подання ломбардами до НБУ файлів OS1, OS2, OS3 та пов’язаних з ними документів та інформації про структуру власності в строк до 01 лютого 2022 року

Шановні учасники Асоціації!

Інформуємо Вас про наступне.

У відповідності до вимог пункту 33 розділу VI «Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг» (затверджене постановою Правління Національного банку України 14 квітня 2021 року №30)  – далі Положення №30,  що набуло чинності 17 квітня 2021 року

Ломбардамдо 01 лютого 2022 року необхідно :

подати Департаменту ліцензування Національного банку України документи про свою структуру власностіз метою щорічного її підтвердження, визначені Положенням №30, а саме:

1. Повідомлення про подання відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг (Додаток 1 до Положення про вимоги до структури власності надавача фінансових послуг)

–        надається  у формі електронного документа з накладенням КЕП уповноваженого представника юридичної особи, або відповідальної особи – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua;

2. Схематичне зображення структури власності ломбарду, складене відповідно до параметрів підготовки / заповнення схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведених у додатку 4 Положення до Положення про вимоги до структури власності надавача фінансових послуг.

– надається  у формі електронного документа з накладенням КЕП уповноваженого представника юридичної особи, або відповідальної особи – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua;

3. Відомості про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг у (файл OS1)

– надаються  через особистий кабінет на Вебпорталі Національного банку України.

4. Відомості реєстраційних документів фізичних осіб-остаточних ключових учасників та фізичних осіб-власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг (файл OS2)

– надаються  через особистий кабінет на Вебпорталі Національного банку України.

5. Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг (файл OS3)

 – надаються  через особистий кабінет на Вебпорталі Національного банку України.

6. Супровідний лист про подання до НБУ документів у зв’язку із щорічним поданням документів про структуру власності ломбарду

– надається  у формі електронного документа з накладенням КЕП уповноваженого представника юридичної особи, або відповідальної особи – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua.

Ломбард подає до Національного банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності надавача фінансових послуг на дату їх складання. Інформація, зазначена у схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.

Також нагадуємо, що ломбарди мають    розмістити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 2, 3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності ломбарду  на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату подання цих відомостей до Національного банку України. 

Зразки документів можна отримати звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації.