Внутрішні документи з питань організації фінансового моніторингу в ломбарді

Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів ломбарду з питань запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  – ПВК/ФТ є: 

1) належна організація та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, забезпечення функціонування ефективної внутрішньої системи ПВК/ФТ; 

2) запровадження ризик-орієнтованого підходу під час здійснення процедур з ПВК/ФТ; 

3) виконання установою усіх вимог, визначених законодавством України у сфері ПВК/ФТ; 

4) урахування всіх видів та напрямів діяльності установи; 

5)запровадження культури ПВК/ФТ в установі та забезпечення безпосередньої участі кожного працівника (у межах його компетенції) у процесі реалізації процедур ПВК/ФТ; 

6) чіткий розподіл обов’язків та повноважень між керівником установи, відповідальним працівником установи, іншими працівниками установи, залученими до проведення первинного фінансового моніторингу, з метою недопущення в роботі установи порушень законодавства України у сфері ПВК/ФТ; 

7) установлення детального та максимально зрозумілого працівникам установи, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, порядку дій під час здійснення ними процедур ПВК/ФТ; 

8) забезпечення таємниці фінансового моніторингу та конфіденційності інформації про інформаційний обмін із СУО, у тому числі факт передавання відомостей про фінансову операцію клієнта СУО; 

9) забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ; 

10) забезпечення конфіденційності інформації про клієнтів, їхні фінансові операції, а також інших відомостей відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту інформації; 11) запобігання залученню працівників установи до ВК/ФТ.

Перелік документів та зразки учасники Асоціації можуть отримати звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації.