Анкета

Додаток 1
До Положення про членство в ВАЛ

Анкета – заява члена Всеукраїнської Асоціації ломбардів
____________________________
(повна назва компанії)просить прийняти до членів Всеукраїнської асоціації ломбардів
З Установчими документами та Правилами ВАЛ ознайомлені.
Компанія _______________________________ зобов’язується:
1) дотримуватись вимог Установчих документів Асоціації, Положень, Правил та інших документів, що регламентують діяльність Асоціації;
2) вчасно сплачувати відповідні членські внески та збори в порядку і у розмірах, встановлених Загальними зборами Асоціації.
Інформація про компанію:
Повна назва компанії: _____________________________________
Скорочена назва компанії: _____________________________________
Організаційно – правова форма: _________________________________________
Код ЄДРПОУ: __________________________________________
Основний вид діяльності: __________________________________________
Серія та № Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: _______________
Серія, № та дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію: ____________________
Склад засновників на час подання заяви: ________________________________
Кількість зареєстрованих філій: __________________________________
Місцезнаходження: _________________________________________
Адреса для поштових повідомлень: ___________________________________
Телефон: __________________________________________
Факс: __________________________________________
Електронна пошта: _______________________________________
ВЕБ – сторінка: _______________________________________
Прізвище, ім’я та по-батькові керівника: ____________________________
Прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи: ______________________
До заяви додається:
1. Копії установчих документів (установчого договору).
2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)
3. Копія ліцензії
4. Копія довідки статистики
5. Протокол Зборів Учасника про вступ до Асоціації та призначення уповноваженої особи Товариства.
6. Копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
*Копії вище перелічених документів можуть бути завірені компанією – заявником.
“_____”________ 20______
Підпис _____________________
м.п.