Правління

Склад Правління Асоціації

Затверджено ХХІ Загальними Зборами Асоціації

Чинний

Склад Правління Асоціації  обрано у кількості 7 осіб.

Члени Правління Асоціації:

  • ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ “ЛОМБАРД КАПИТАЛ”, ЄДРПОУ 32934592, (м. Запоріжжя), ТМ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ»  – представник  Передерій Олександр Андрійович
  • ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД “КИТ ГРУП ПЛЮС” ТОВ “КИТ ГРУП” І КОМПАНІЯ” , ЄДРПОУ 39074991, ТМ “КИТ Груп” (м. Харків),  представник – Ткаченко Іван Сергійович
  • ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД ПАРУС” ТОВ “ГЛОБАЛ ФРАНЧАЙЗІНГ” І КОМПАНІЯ”, ЄДРПОУ 39451311, (м. Київ), ТМ «ЛОМБАРД ПАРУС» – представник  Коренюк Юлія Вікторівна
  • ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД “НАДІЯ” ПИСЬМЕННА Н.Є. І КОМПАНІЯ”, ЄДРПОУ 30511754, (м. Харків), представник  – Письменна Надія Єгорівна
  • ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД 9999″ СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ”, ЄДРПОУ 37210383, (м. Київ), ТМ “ЛОМБАРД 9999”,  – представник Шемет Антон Іванович 
  • ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД “МІДАС” ТОВ “РА” І КОМПАНІЯ”, ЄДРПОУ 30505866, (м. Запоріжжя), ТМ “ЛОМБАРД МІДАС”, – представник Лежньов Денис Олександрович
  • ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД “ФОРУМ” (МИХАЙЛЕНКО І КОМПАНІЯ), ЄДРПОУ 32034093, (м. Черкаси), – представник  Михайленко  Вячеслав Миколайович

Голова Правління – обирається  із складу вищезазначених членів Правління на Засіданні Правління строком на 3 роки.

Повноваження Правління Асоціації.

Регламентовані пунктом 5.3. Статуту

Правління правомочне вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації, не віднесені до виняткової компетенції Загальних Зборів, Виконавчого директора Асоціації, а саме:

а) рекомендації щодо входження Асоціації в інші підприємства й організації як засновника;

б) питання прийняття в члени Асоціації, якщо такі повноваження делеговані Правлінню Загальними зборами;

в) питання стосовно виключення Учасників, якщо такі повноваження делеговані Правлінню Загальними зборами;

г) прийняття рішення про вступ і виключення зі складу Асоційованих членів Асоціації;

д.) рекомендації щодо визначення розмірів і порядку внесення вступних, регулярних членських і цільових внесків;

е) аналіз стану сплати вступних, регулярних і цільових членських внесків;

ж) за узгодженням із Виконавчим директором Асоціації вживання заходів заохочення і стягнення для Учасників Асоціації й Асоційованих членів;

з) розглядання скарг на адресу Учасників Асоціації та її Асоційованих членів;

і) інші питання у відповідності з рішеннями Загальних Зборів та Положення про Правління Асоціації.