Щодо здачі приміщень в оренду

У зв’язку із надходженням звернень від учасників Асоціації щодо можливості здачі ломбардами в оренду приміщень Асоціація вважає за можливе висловити свою думку з цього питання.

Відповідно до чинного на сьогодні Закону України від 12 липня 2001 року № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон) Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) та відповідно до частини першої статті 28 Закону у межах своєї компетенції, зокрема розробляє і затверджує нормативно-правові акти, обов’язкові до виконання учасниками ринків фінансових послуг, та визначає вимоги до осіб, які мають намір провадити/провадять діяльність з надання фінансових послуг, включаючи умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійні умови).

Національний банк України, у тому числі відповідно до Закону, постановою Правління НБУ від 24 грудня 2021 року № 153 затвердив Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі – Положення), яким зокрема визначив / встановив умови провадження небанківськими фінансовими установами діяльності з надання ними фінансових послуг та яких ломбард зобов’язаний дотримуватися.

Щодо можливості здачі ломбардами в оренду приміщень Асоціація звертає увагу ломбардів на норми абзацу першого пункту 75 глави 5 розділу II Положення, відповідно до яких небанківська фінансова установа має право на власний розсуд самостійно чи спільно з іншими особами користуватися і розпоряджатися належним їй (їм) майном (активами), уключаючи надання такого майна (активів) іншим суб’єктам для його (їх) використання в будь-який передбачений законодавством України спосіб, та отримувати дохід від операцій з таким майном (активами), якщо такі операції не є здійсненням окремого виду господарської діяльності.

Отже, з урахуванням викладеного вище Асоціація вважає, що ломбарди можуть здавати, за необхідності, приміщення (їх частину) в оренду іншим суб’єктам, але з обов’язковим дотриманням обмежень / вимог, встановлених законодавством.

Одночасно звертаємо увагу ломбардів на положення Закону України від 14 грудня 2021 року № 1953-IX «Про фінансові послуги та фінансові компанії», який вводиться в дію з 1 січня 2024 року, відповідно до пункту 8 частини тринадцятої статті 30 якого ломбард, крім діяльності з надання фінансових послуг, має право здійснювати діяльність з надання в оренду (суборенду) майна, яке належить ломбарду на праві власності та/або користування та не використовується для здійснення діяльності ломбарду.