Про Асоціацію

Всеукраїнська Асоціація ломбардів (скорочена назва – ВАЛ) неприбуткове, некомерційне, добровільне об’єднання учасників ломбардного ринку. 

Члени Асоціації: Компанії – учасники ринку фінансових послуг – ломбарди. 

Цілі та напрямки діяльності Асоціації:

  • об’єднання учасників ломбардного бізнесу, узагальнення думки операторів ринку ломбардних послуг і донесення її у конструктивному діалозі до регуляторів 
  • сприяння розвитку ломбардного бізнесу, створення позитивного іміджу ломбардної галузі
  • узагальнення найкращої професійної практики сегмента ринку  ломбардів
  • забезпечення максимальної правової поінформованості учасників ломбардного ринку
  • захист професійних інтересів своїх учасників ломабрдного ринку 
  • участь у розробці нормативно – правової бази діяльності ломбардів 
  • допомога учасникам ломбардного ринку у вирішенні спірних питань з клієнтами
  • виключення будь-якої можливості монополізації на ринку ломбардних послуг 
  • пошук оптимально прийнятних для більшості методів та напрямків діяльності розвитку ломбардного бізнесу, створення прозорих та зрозумілих умов його розвитку

Дійсний Учасник Асоціації.
Дійсний учасник Асоціації має право голосу на Загальних зборах Асоціації; може бути обраний до органів управління асоціації. 
Розмір членського внеску Дійсного учасника на місяць.
За рахунок членських внесків отримує:
– Розширену інформаційну підтримку: вільне використання ВЕБ – сторінки, отримання електронних розсилок – дайджестів новин ринку фінансових послуг, щоквартальний електронний інформаційний “Вісник ВАЛ”; 
– Методичні матеріали, консультації та рекомендації по питанням впровадження професійної діяльності, юридичну допомогу. 
– Допомогу в складанні звітності ломбардів до Національного банку України. 
– Допомогу в підготовці до сертифікації, проходження курсів підвищення кваліфікації. Право використання на пільгових умовах програм навчання фахівців ломбардів. 
– Допомогу в запровадженні та організації внутрішнього фінансового моніторингу. 
– Пільги на участь в семінарах, практикумах та навчанні. 
Всі перелічені вище ресурси асоціації Дійсні члени використовують без додаткових сплат за рахунок членських внесків (при відсутності заборгованості по членським внескам). 

Асоційований Учасник – не ломбардна установа, зацікавленна у розвитку ломбардної діяльності. Має право дорадчого голосу та право участі у заходах Асоціації.